Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W GORZOWIE WLKP.
 

Data Nazwa  wydarzenia
Wrzesień
 3.09 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
13.09 czwartek Rada Pedagogiczna – przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2018 /2019.
20.09 czwartek Zebrania z rodzicami: wybór członków do Rady Rodziców.
Przedstawienie procedur – informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia  egzaminów  zewnętrznych.. Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminów ( Komunikat dyrektora CKE).
Październik
12.10 piątek Uroczystość Święta Edukacji Narodowej  - lekcje skrócone.
20.10 sobota Sobota pracująca – odpracowanie 2.11.piątek .
Pasowanie na ucznia pierwszoklasisty.
Listopad
1.11 czwartek Wszystkich Świętych – dzień wolny.
2.11.piatek Dzień wolny – odpracowany w sobotę 20.10
9.11 piątek Uroczystość szkolna 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.
15.11 czwartek Zebrania z rodzicami. Przekazanie pisemnych informacji  o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
21.11 środa Przedstawienie propozycji ocen niedostatecznych w kl. III LO.
Grudzień
5.12 środa Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych dla klasy III LO.
7.12 piątek Przedstawienie propozycji ocen niedostatecznych za I półrocze.
19.12 środa Rada klasyfikacyjna III LO.
20.12 czwartek Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych .
21.12.piątek Jasełka / spotkania wigilijne.
Koniec I półrocza w klasie III LO.
23-31.12. 2018 Zimowa przerwa świąteczna. J
Styczeń
1.01 wtorek Nowy Rok 2019
2.01.2019 środa Rozpoczęcie II półrocza w klasie III LO.
8.01 wtorek Rada klasyfikacyjna  za I półrocze.
10.01 czwartek Zebrania z rodzicami
11.01 piątek Koniec I półrocza.
14.01 poniedziałek Początek II półrocza
14.01 – 27.01 Ferie zimowe
Luty
Do ustalenia Bale karnawałowe w SP
Do ustalenia Bal Sportu dla GIM+ LO
21.02 czwartek Dzień Patrona SP 11.
Marzec
14.03.czwartek Zebranie z rodzicami dla całej szkoły: przypomnienie procedur przed egzaminami zewnętrznymi ( egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny ).
Przedstawienie propozycji ocen niedostatecznych w kl. III LO na koniec roku.
21.03 czwartek Dzień Zdrowia /  Dzień wiosny
 
 
Kwiecień
3.04 środa Propozycje ocen rocznych dla III LO.
4.04.czwartek Rekolekcje wielkopostne
5.04 piątek Rekolekcje wielkopostne
6.04 sobota Rekolekcje wielkopostne – odpracowanie 2.05 ( czwartek)
10.04 środa Egzamin gimnazjalny część humanistyczna.                              
Dzień wolny dla  SP 11+ kl. SPMS
11.04 czwartek Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza
Dzień wolny dla  SP 11+ kl. SPMS
12.04 piątek Egzamin gimnazjalny – języki obce
Dzień wolny dla SP 11 + SPMS
15.04 poniedziałek Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny dla SP 11 + SPMS+ GIM
16.04 wtorek Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny dla SP 11 + SPMS + GIM
17.04 środa Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny dla SP 11 + SPMS + GIM
17.04 środa Rada klasyfikacyjna w kl.  III LO
18.04 – 23.04 Wiosenna przerwa świąteczna.
26.04 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego w kl. III LO
30.04 wtorek Uroczystość szkolna - Święto Konstytucji 3 Maja.
Maj
1.05 środa Święto Pracy – dzień wolny.
2.05 wtorek Dzień wolny – odpracowany 6.04 w sobotę.
3.05 piątek Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny.
MATURY
6.05 poniedziałek Godz. 9.00 Matura z  języka polskiego PP/
 Dzień wolny dla LO + GIM  + SPMS
7.05 wtorek Godz. 9.00 Matura  z matematyki PP.
Dzień wolny dla LO +GIM + SPMS
8.05 środa Godz. 9.00 Matura z  języka angielskiego PP / godz. 14.00 z  j. angielskiego  PR.   Dzień wolny dla SP 11  + LO.
10.05 piątek Godz. 9.00 Matura z biologii / godz. 14.00 WOS
Dzień wolny dla SP 11+ LO.
13.05 poniedziałek Matura ustna z j. polskiego.
Lekcje skrócone. Dzień wolny dla LO.
Przedstawienie propozycji ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
14.05wtorek  Matura ustna z j. angielskiego.
Lekcje skrócone. Dzień wolny dla LO.
15.05 środa Godz. 9.00 Matura z geografii.
30.05 czwartek Zebrania z rodzicami  - poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych.
31.05 piątek Dzień dziecka / Dzień Sportu
Czerwiec
12.06 środa Wystawienie ocen rocznych w dzienniku.
13.05 czwartek Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019.
19.06 środa Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. 8 SP oraz kl. III gimnazjum
20.06 czwartek Boże Ciało
21.06 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego w SP 11.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w SPMS + LO
 
 
 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/19
 
SP 11 SSP GIMNAZJUM LO  
10.04 10.04 10.04 - Egzamin gimnazjalny
11.04 11.04 11.04 - Egzamin gimnazjalny
12.04 12.04 12.04 - Egzamin gimnazjalny
15.04 15.04 15.04 - Egzamin ósmoklasisty
16.04 16.04 16.04 - Egzamin ósmoklasisty
17.04 17.04 17.04 - Egzamin ósmoklasisty
- 6.05 6.05 6.05 Matura j. polski
  7.05 7.05 7.05 Matura matematyka
8.05 - - 8.05 Matura j. angielski
10.05 - - 10.05 Matura biologia/ WOS
13.05        Lekcje skrócone 13.05 Matura ustna z j. polskiego
14.05        Lekcje skrócone 14.05 Matura ustna z j. angielskiego
- - - - Matura z geografii
8 8 8 6 Suma dni wolnych od zajęć
2.11.2018 2.11.2018 2.11.2018 2.11.2018 Dzień wolny odpracowany w sobotę 20.10.2018 r.
2.05.2019 2.05.2019 2.05.2019 2.05.2019 Dzień wolny odpracowany w sobotę 6.04 2019 r.
 
 

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www